Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[AllTakemichi] Lời Xin Lỗi

Giới thiệu truyện:

- Tác giả : Nhi • Cp : All x Takemichi - Nhân vật thuộc về Ken Wakui - Cốt truyện thuộc về tôi •- Thể loại: Ngược trước ngọt sau, NP, hắc hóa, ma thuật... •- Cảnh báo: OCC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: