Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[AllTakemichi ] em út nhà Kawata

Giới thiệu truyện:

tác giả : Soya

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: