Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Alltake) Yêu à Ta Ko Còn Cảm Giác Yêu

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Ngược , hắc hóa , alltake ,.... vân vân mây mây . Cặp chính : take×michi, từ từ rồi bt :ll. Cặp phụ: mitake , chitake , bajitake ,..... Hết đọc đi rồi bt nhé làm biến ghi lắm :()

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: