Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[AllTake] Phản diện.

Giới thiệu truyện:

Haha, đừng nghĩ tôi đi viết AllMikey nhé, ngụy tạo trắng trợn. Điên rồi thì sao? Viết đi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: