Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[AllTake]_Câu truyện về người trông trẻ ở TR_

Giới thiệu truyện:

Thì đây là bộ truyện đầu tay của tui nên mong các cô đừng chê (^_^) ________________________________ Toi theo pái alltake nên là các cô mak hok ưa có thể next ( zà làm ưn đừng lấy í tưởng của toi , toi thiến ó ) ________________________________ AllTake nhưng phải có zít có zát chứ , dou phải cứ all là all hết đou nà Pải có chọn lọc chứ :)) . . . . . . . NGHIÊM CẤM REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CHUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTAPD

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: