Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Alltake/AOB] Tao Sẽ Đứng Trên Tất Cả

Đăng bởi: lazjsd

Cập nhật: 28-11-2021

Tag:#alltake#tokyorevengers


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

nhân vật : ooc nặng 🤧 đọc được thì đọc không được thì out 👍 nhắc trước là Alltake nghĩa là cả trai lẫn gái đều yêu Takemichi 🤧🤧🤧 sẽ không có cặp nào khác ngoài Alltake

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: