Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[alltake/ABO] Xung quanh em đều là xiềng xích

Giới thiệu truyện:

Tác giả: ely_23_0_0 Thể loại: giam cầm, chiếm hữu, yandere, ABO,........ Tôi gặp em, khi ấy tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của mình.... Tôi muốn em, muốn em chỉ thuộc về duy nhất một mình tôi, muốn em nhìn duy nhất một mình tôi... Tôi sẵn sàng giết người nếu em nói không thích người đó và tên đó dám bắt chuyện với em... Tôi yêu em, tôi muốn em trở thành của tôi... Yêu em, rất yêu... Hãy yêu tôi-Hanagaki Takemichi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: