Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Alltake} 1 Thế giới mà Mikey ko ưa tôi.

Giới thiệu truyện:

Truyện này sẽ là Mikey Có phần hơi " lã lẫm" nhưng ko hẳn Có rất nhiều người sẽ nói rằng chuyện này sẽ gây chiến tranh lạnh giữa 2 nhà Nhưng truyện này chỉ có những chap đầu là có phần ko dễ chịu nhưng chắc chắn chuyền roii sẽ kết thúc tốt đẹp Kết HE

Danh sách chương: