Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[AllKook] Em Là Độc Dược

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Amity ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ Từ lúc nào đã thích em? Chúng tôi không biết. Từ lúc nào đã yêu em? Chúng tôi cũng không rõ. Đến khi nhận ra, cho dù biết đây là trái với luân thường đạo lý, chúng tôi vẫn muốn chiếm hữu em cho riêng mình. Thích em đến không có điểm dừng. Yêu em đến không có giới hạn. Vì em mà mê muội, vì em mà phá bỏ quy tắc của bản thân. Biết không, Jeon JungKook... em chính là độc dược.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: