Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Allchifuyu ] Mèo ngốc

Giới thiệu truyện:

Sủng , ngọt , boyloves , có H , mang thai , rape . Không theo chính truyện , nhân vật thuộc về tác giả. Không hợp xin đừng đọc , xin đừng nói lời cay đắng. ĐỪNG ĐỤC THUYỀN ( các cp gồm : Kisaki x Chifuyu , Mikey x Chifuyu , Hanma x Chifuyu, Baji x Chifuyu x Kazutora, Mochizuki x Chifuyu )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: