Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

ai đón em cùng hạ vàng - tháng sáu ?

Giới thiệu truyện:

qua thảo nguyên vùng đồi vàng hoa lá em đi rồi để lại chút tình si...

Danh sách chương: