Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

^^ 𝟜 ℕĂ𝕄 𝕍Ô ℕ𝔾ℍĨ𝔸 𝕊𝔸𝕆 𝔸ℕℍ?^^(Hải-Toàn)0309

Đăng bởi: KhnhBngNguyn236

Cập nhật: 17-01-2022

Tag:#0309


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Buồn thì buồn rơi nước mắt 🤣/còn ngọt thì ngọt sâu răng ạ 🤣 KẾT:HE TÁC GIẢ:BĂNG Ủng hộ em ạ♥️ Thể loại:đam , có H nhưng sẽ ko chi tiếc, Em Cảm ơn nhưng ai ủng hộ ạ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: