Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ | Wow! Đêm Nay Nơi Nao Có Ma! - Season 1

Giới thiệu truyện:

Tác Giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ, thiên sư công, chế tác thụ, hài. CP: Ân Kiên X Hà Bật Học Nguồn:Dịch: Vân Phong Phù Tình trạng bản gốc: Hoàn Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả. Link: http://goctruyen.com/a-kim-da-na-ly-huu-quy--wow-dem-nay-noi-nao-co-ma-season-1/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: