Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

6. Sherlock Holmes trở lại

Giới thiệu truyện:

Sherlock Holmes trở lại (The Return of Sherlock Holmes) là tuyển tập gồm 13 truyện ngắn của Arthur Conan Doyle viết về nhân vật Sherlock Holmes. Cuốn sách được xuất bản năm 1905. Đây là tuyển tập truyện ngắn thứ ba trong 5 tập truyện ngắn, Arthur Conan Doyle đã viết 56 truyện ngắn cùng 4 tiểu thuyết về nhân vật Sherlock Holmes.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: