Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[3 Shot][ PanWink] Sống Chung với Bá Đạo Tổng Tài

Giới thiệu truyện:

Nhân lúc Phác Chí Huân đi ra ngoài, Vũ Trấn liền lấy máy tính cậu, đăng một bài viết: " Cầu nhân tới thao ta. Bông cúc ta đã đóng mạng"

Danh sách chương: