Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

3. MẢNH ĐẤT GIA ĐÌNH.

Giới thiệu truyện:

Đang lim dim thì mình nghe ngoài cửa sổ như có gì đó gõ cộc, cộc liên tục. Mình mới tỉnh giấc quay qua hỏi mẹ thì mẹ mình nói không có gì đâu con, ngủ đi. Nhưng tiếng gõ vẫn liên tục lúc nhẹ lúc mạnh. Mình vẫn nghe và không ngủ được nên quay lại hỏi mẹ lần nữa xem mẹ có nghe thấy không thì ba mẹ mình đều ngủ say cả rồi.

Danh sách chương: