Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ 12 sᴀo ] тнʀouԍн ғᴀιʀʏ тᴀʟᴇs, ι ᴀм ᴀ wιтcн!

Giới thiệu truyện:

Tạm dịch: Xuyên không vào truyện Cổ Tích, Ta là Phù Thủy! Do là từ truyện cổ tích, nên tôi sẽ thay đổi cốt truyện một chút. :< Julia Analote >: 9/10/21 =))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: