Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

12 Chòm Sao_ Hừng Đông

Giới thiệu truyện:

• Tất cả cũng chỉ vì yêu. _ Vì yêu mà điên. _ Vì yêu mà ngây dại. _ Vì yêu mà đánh mất bản thân. • Vậy, khi nào mới được hanh phúc? 26/8/2021 #1 cancer 13/9/2021 #1 bikich

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: