Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ 12 chòm sao ] Học viện Magic

Giới thiệu truyện:

Học viện Zodic _ học viện lập ra để tuyển chọn những con người ưu tú có thể đi tiêu diệt Ma vương Granti đang xâm chiếm hết 2/3 đất nước . Lớp 10Z . Một cái lớp quá là bình thường với 12 con người nhưng có cùng mục tiêu : trở thành những người được xã hội công nhận , trở thành nhưngx con người được chọn đi làm trọng trách nặng nề .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: