Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

12 Chòm Sao ➵ Hắc Bạch Đạo.

Giới thiệu truyện:

Thời kì hiện đại lên ngôi thay thế cho thời kì cổ đại kém phát triển . Năm 2020 , nhiều bang phái Hắc đạo dần thành lập với quy mô nhỏ . Dần dần đến năm 2025 đã có 4 gia tộc hắc đạo đứng đầu giới Hắc đạo , còn lại đều là những gia tộc và bang phái Hắc đạo nhỏ . Đứng đầu là gia tộc nhà họ Cung rồi tới gia tộc nhà họ Tự , tiếp là gia tộc nhà họ Hạng và cuối cùng là họ Tôn . Bốn gia tộc với mỗi chuyên ngành khác nhau nhưng vô số lần đụng nhau tạo ra những cuộc chiến đẫm máu trong giới Hắc đạo lại còn liên lụy đến Bạch đạo . Chính phủ suy yếu , chỉ có thể trơ mắt nhìn cả bốn gia tộc lộng hành!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: