Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

| 12 chòm sao | ❝Cuối con đường...❞

Giới thiệu truyện:

Thanh xuân như trận mưa rào Mưa ào một cái hết bà thanh xuân Bookcover by @MuVanh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: