Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

( 12 chòm sao _ AOB ) Hi vọng

Giới thiệu truyện:

Hi vọng là gì... ? Chúng tôi có xứng đáng với nó không ? Tận thế xảy ra... ? Con người diệt vong... ? Thiên thần... ? Ác quỷ... ? Hay một giống loài mới... ? Chẳng một ai hay biết những chuyện sắp xảy đến...

Danh sách chương: