Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[0309] Trùm Trường Lạnh Lùng Của Tôi

Giới thiệu truyện:

Học đường, Ngọt Vô đọc đi mấy bác 🥺❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: