Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(0309) Tình Yêu Là Gì Đối Với Anh ?

Giới thiệu truyện:

Couple chính: 0309 Couple phụ: 0421, 0608, 1710, 2214 Ngược, ngọt, HE và sẽ không có H Đây là truyện đầu tay của mình, mong mn ủng hộ và góp ý 🥰 Có một số bạn của thuyền khác khó chịu vì thêm hastag của các thuyền đó và khi gõ thuyền đó thì lại ra 0309 nên mình sẽ không thêm, mình chỉ viết ở đây vậy thôi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: