Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(0309)nhà Hải có một Tòn Tòn đáng iu

Giới thiệu truyện:

Toàn:17 chủi Hải:21 Có rất ít cảnh H+ Truyện do mình nghĩ ra không có thật. Truyện cho mấy bạn thích ship Hải×Toàn nếu các bạn không thích thì thoát ra . cuople:QueNgocHai×NguyenVanToan

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: