Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[0309 ( Hải × Toàn ) ] Chờ ngày anh nhận ra em 🥺

Giới thiệu truyện:

Nếu không có vụ tai nạn đó thì anh đã không gặp em . Nếu cô gái đó không đến thì em đã không yêu anh . Đại đa số ngược cậu nhiều .

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: