Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyen Kinh Di Ngan Nhin

Bạn không ngủ được . Bạn luôn nhìn ra cửa sổ , và tưởng tượng có một ánh mắt chết chóc đang nhìn bạn . Trên thực thế , có rất nhiều con mắt vây quanh cửa sổ , nhìn chằm chằm vào bạn .
Nếu bạn nghĩ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình , thì bạn đã sao . Thực chát chỉ có một ánh mắt thôi , nó to bằng chiếc cửa sổ , luôn theo dõi những hành động của bạn