Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyen Kinh Di Ngan Danh Cho May Thang So Hoc

Mai đi học , và mày phải ngồi phơi nắng , nghe lời đe doạ của thầy cô và gặp lại kẻ thù truyền kiếp mang tên BTVN và con nhà người ta