Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Truyen Kinh Di Ngan Danh Cho May Thang So E

Hôm nay , mày ra công viên và thấy đứa đéo nào cũng đi cặp với đứa khác . Và mày nhận ra mình đéo có đứa nào bên cạnh :))) , vì mày xấu và vô duyên vkl