Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

GTNV

Nhân vật thứ 1 

Tên nhân vật: Lisa

Tính cách:Nhát gan,vui vẻ (chỉ đối với Emily )

Vũ khí : Súng 

Nhóm máu: AB

Tuổi:14

Nhát gan vậy chứ rất thích những thứ máu me và Creepypasta,Ma cà rồng

Nhân vật thứ 2

Tên nhân vật : Emily

Tính cách:sống tình cảm nhưng có đôi lúc bướng bĩnh, không quá nhát gan

Nhóm máu:O

 Vũ khí : súng ngắn và dao, nhưng dao là nhiều hơn  

Tuổi : 14

Danh sách chương: