Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Virgo

- Virgo ( 1800 tuổi)
- Ngoại hình: Tóc màu nâu đất, mắt màu đỏ son. Loli chính hiệu. Luôn gài bờm hình đầu lâu trên tóc.
- Tính cách: thần troll của lũ con gái. Ra ngoài thì là một con vamp xảo quyệt và lắm chiêu.
- Sở thích: troll người.
- Cấp Vampire: SSS
- Vũ khí: cái bờm thực chất là boomerang.
- Sức mạnh: điều khiển đồ vật.

Danh sách chương: