Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Taurus

-Taurus ( 21t )
- Ngoại hình: Tóc Nâu gỗ, mắt nâu chocolate. Anh ý hay để tóc che mất mắt phải. Body 6 múi.
- tính cách: Siêng năng làm việc. Mỗi tội hơi ngu. Người khác dễ bị lừa bỏi ngoại hình. Ngu+nhiệt tình=????
- Sở thích: Làm việc
- Hunter cấp: SSS
-Vũ khí: dao găm
- Sức mạnh: sức khỏe x5 lần người thường.

Danh sách chương: