Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Scorpio

- Scorpio ( 21 tuổi)
- Ngoại hình: Tóc bạc, mắt vàng. Body 6 múi.
-tính cách: Kibo, kẹt xỉ, cục băng. Có cái luôn yêu quý lũ con trai.
- Cấp Hunter: SSS
- Vũ khí: Súng
- Sức mạnh: Axit

Danh sách chương: