Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Sagittarius

-Sagittarius ( 1800 tuổi )
- Ngoại hình: Tóc đen, mắt đỏ. Chị ý hay đeo một cái bờm hình tai cáo trên đầu. Hai tay luôn quấn vải như bị thương.
- Tính cách: ATSM nặng. Nhưng khi ra ngoài thì là một con cáo tinh ranh, giết người như chơi.
- Cấp Vampire: Cấp SSS
- Vũ khí: Tam kiếm katana
- Sức mạnh: phá hủy

Danh sách chương: