Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Capricorn

- Capricorn ( 21 tuổi )
- ngoại hình: Tóc xám tro và mắt đỏ. Body 6 múi.
- Tính cách: Nạnh nùng boy, Dâm ngầm.
- Cấp Hunter: SSS
- Vũ khí: một cái smart phone vô hạn pin.
- Sức mạnh: Công nghệ vs kết giới.

Danh sách chương: